Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2011

Autor: admin, 10. 1. 2011

Členská základna sboru čítá k 31.12.2011 43 členů. Z toho jsou jen 2 mladí hasiči do 18 let. Zbývajících 41 jsou členové nad 18 let, z toho je 8 děvčat a 33 mužů. V loni ukončilo členství ve sboru 5 řádných členů. Čtyři muži a jedna žena.

Svoji činnost zahajujeme v lednu uspořádáním již tradičního hasičského plesu. Konal se 29. ledna a byl jubilejní dvacátý. Za ta léta máme zkušenosti a řádně jsme se na něj po všech stránkách připravili. Bohužel, potvrdil se pokles návštěvnosti z posledních let a i přes změnu kapely byla účast za posledních 5 let nejnižší. Napomohl tomu i ve stejném termínu pořádaný ples KDU-ČSL v nově otevřeném Kongresovém centru ve Zlíně.

12. března jsme uspořádali 1. ročník hasičského koštu slivovice. Účastnit se mohli jen členové sboru. I když počet vzorků byl menší než v nultém ročníku, atmosféra v zasedací místnosti zbrojnice byla vynikající.

Na přelomu dubna a května jsme se zúčastnili tří hasičských slavností. Nejprve 30. dubna na XVIII. Mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýně. 1. května na XVII. Hasičské pouti v Provodově – Maleniskách a 8. května mše svaté za živé a zemřelé hasiče farnosti v kostele v Horní Lhotě. Každoročně se koná u příležitosti oslav sv. Floriána, patrona hasičů.

11. května jsme zorganizovali v naší obci 15. Květinový den. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha. Bylo prodáno 181 květinek a na účet sbírky putovalo minimálně 3620 Kč.

21. května se konala soutěž XIV. okrsku v PS. Na této nás po rozpadu družstev žáků a žen reprezentovalo jen družstvo mužů. Ani to nebylo v optimální sestavě. O to více potěšitelný je výsledek. Celkové druhé místo v nabité konkurenci se nerodilo snadno. Po štafetě, která se v přemíře snahy našim nepovedla, jsme nastupovali k požárnímu útoku se ztrátou 3,77 s na vítězné družstvo. Navíc nám před startem odmítla poslušnost mašina. Přesto jsme měli útok s vypůjčenou stříkačkou ze Sehradic nejrychlejší. Smazat rozdíl se však nepovedlo. Náskok vítězů byl příliš velký.

4. června jsme zápolili s časem na pohárové soutěži v Horní Lhotě. Dobře rozběhnutý útok skončil nezdarem kvůli nenasazené proudnici na levém proudu. Ještě týž den jsme jeli na noční pohárovku do Zádveřic. Trať nebyla osvětlena a jelo se skoro naslepo. Dosaženým časem 18.86 na 2B jsme obsadili 8. místo z 28 soutěžících.

25. června jsme byli účastníky oslav 110. výročí založení SDH v Nevšové. Vzájemná účast na podobných událostech je již dlouhodobou záležitostí.

V neděli 26. června se s naší účastí konaly oslavy Božího těla kostele v Horní Lhotě.

2. července jsme jeli obhajovat prvenství z loňského roku na netradiční soutěž v PS do Kochavce. Soutěž byla oproti předešlým ročníkům zajímavější díky tomu, že se zdvojnásobil počet soutěžících družstev. Přesto se nám povedlo opětovně zvítězit.

5. srpna jsme na hřišti u školy uspořádali srpnovou noc. Loňské deštivé léto se jako zázrakem umoudřilo a umožnilo slušnému počtu, hlavně přespolních účastníků, prožít noc plnou dobré zábavy s kapelou Freedom Ridge ze Slavičína.

15. srpna se večer přihnal silný přívalový liják. V krátké době směs vody a bláta valící se z okolních kopců zaplavovala sklepy a suterény rodinných domků, prostranství v obci a ničila komunikace. Rozvodněná říčka Šťávnice zaplavila střed obce. Do odstraňování následků pohromy se členové zapojili hned s prvním přívalem vody a pokračovali s krátkou noční přestávkou až do večera druhého dne.

21. srpna jsme byli účastníky oslav 110. výročí založení SDH Slopné. Dobře připravený program oslav umocnilo pěkné letní počasí a kvalitní dechová hudba Lidečanka.

26. srpna se v Přibyslavi konal po třech letech další ročník setkání požárních automobilů, řidičů, strojníků a hasičů v České republice Pyrocar 2011. I přes několikeré upozornění na konání akce se k nám nikdo nepřidal a tak jsme jeli na toto setkání s Radkem Hovězákem zase sami. Podle pořadatelů se zde sjelo na 30000 účastníků, 346 exponátů z 231 sborů a 58 firem. Jednalo se o dosavadní rekordní účast.

12. srpna byl z KOPIS oznámen požár lesa v lokalitě Kameničná. Do uvedeného prostoru vyjelo naše zásahové družstvo spolu HZS Luhačovice, JSDHO Luhačovice a JSDHO Pozlovice. Provedený průzkum tuto skutečnost nepotvrdil.

Ve středu 23. listopadu v dopoledních hodinách se ve firmě Podravka – Lagris a.s. uskutečnilo námětové cvičení hasičů za účasti jednotek HZS ze stanice Zlín a Luhačovice a JSDHO z Luhačovic, Pozlovic a Dolní Lhoty. Při tomto cvičení se ukázalo, že vodovodní řad nemá dostatečný tlak na zásobování výškové techniky, která byla nasazena. Naše družstvo dostalo za úkol posílit tlak čerpáním vody ze záložního vodojemu v areálu.

V průběhu roku se uskutečnilo několik brigád na dostavbě sušáku na hadice, údržbě techniky, úklidu v budově a okolí.

29. prosince byly provedeny inventury, při nichž byla provedena kontrola a vyřazení vadného technického vybavení jednotky.

Josef Hubáček
starosta sboru


nahoru