Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Povodeň 15. 8. 2011

Povodeň 15. 8. 2011

Autor: admin, 19. 9. 2011

V pondělí 15. srpna před devatenáctou hodinou začalo silně pršet. Během hodiny se přítoky z Klukov a Bachnice vylily z koryt. Jindy říčka Šťávnice se změnila v dravou řeku a zaplavila široké okolí včetně silnice od Raků č. 144 po křižovatku. Voda na silnici dosahovala místy okolo 60 cm.  Značnou spoušť napáchala voda s blátem, která se přihnala z bývalého smetiště do dědiny a hlavně do areálu firmy Podravka.

Na Drahách voda která se hnala z kopců okolo Kozubíků č. 52 a Žáčků č. 62 změnila místní komunikaci v řeku. Voda z ní přetékala přes obrubníky a zaplavovala lidem sklepy. Značné problémy měli Riečičiarovi, na jejichž dům se valila voda po cestě od chat. Zde se za pomoci hasičů a okolních obyvatel podařilo odklonit směr toku vody a zabránit tak ještě větším škodám.

Záchranné práce hasičů na různých místech v obci probíhaly do druhé hodiny ranní. Ještě týž den od 7 do 20 hodin pracovali členové sboru na odstraňování protipovodňových zábran a úklidu obce. Na pomoc při čištění komunikací přijeli i hasiči z Pozlovic s cisternou.

Na několika snímcích je zdokumentována síla vody, která byla pamětníky a v tisku označena jako více než padesátiletá. Toho času vypuštěná vodní nádrž Pozlovice se v krátké době zaplnila. Přítok vody byl podle Povodí Moravy předběžně vyhodnocen na 70 metrů krychlových za sekundu.

Pro úplnost uvádím ze Zprávy o zásahu jména majitelů nemovitostí, kde byly odstraňovány následky této události.

Martincovi č. 113
Matulíkovi č. 16
Masařovi č.94
kulturní dům
Riečičiarovi č. 158
Kozubíkovi č. 52
Januškovi č. 35
Kovářovi č. 18
hřiště TJ

Josef Hubáček
starosta hasičů

Poděkování starosty obce:
Chtěl bych velmi poděkovat všem ,kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při záplavách, které postihly naši obec v pondělí 15. 8. 2011. Zvláště bych chtěl poděkovat členům hasičského sboru Dolní Lhota, kteří svým nasazením a rychlým jednáním zabránili větším škodám na majetku obyvatel i obce.
Jaroslav Masař, starosta

fotografie


nahoru