Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Dobrodružství na dosah každému je učení se

S činností spolků a nejrůznějších občanských sdružení jsme se ve svém každodenním životě setkali ve svých obcích téměř všichni. Málokdo ale už ví o reálných problémech, se kterými se musí dobrovolníci při své práci potýkat. Ať už se jedná o nedostatek finančních prostředků, nebo nedostatek znalostí, informací a kontaktů v oblastech, jimž se spolky věnují. Z toho důvodu vznikl projekt „Dobrodružství na dosah každému je učení se“, který si klade za cíl výše uvedené problémy řešit a poskytnout tak neziskovému sektoru kvalitní základ pro jeho činnost a další rozvoj.

V rámci projektu bylo vypsáno několik aktivit, do nichž se mohli zástupci neziskových organizací našeho regionu přihlásit. Jednalo se např. o vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností mezi nimi, zavádění nových metod výuky, organizace klubů a projektových dnů atd. O formální stránku projektu se stará MAS Vizovicko a Slušovicko, která metodicky jednotlivé účastníky vede a řeší s nimi povinné administrativní úkony. Samotná realizace je pak již na jednotlivých účastnících.

O projekt je v našem regionu zájem, účastní se ho celkem 8 neziskových organizací – soubor valašských písní a tanců Vizovjánek, národopisný soubor Klobučan, Junák Slavičín, Centrum pro rodinu Vizovice, Orel Drnovice a Orel Vizovice, Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA a Mládež Dolní Lhota. Účastníci mají za úkol si jednotlivé vzdělávací akce domluvit (kurzy, lektory, místnosti), uspořádat projektové dny a neformální setkání (mezi účastníky i externími spolky a jednotlivci) atd. Vše je na pouze nich a na jejich aktivitě. Veškeré náklady jsou předem hrazeny z rozpočtu projektu, který je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Náš spolek Mládež Dolní Lhota využil celkem tři aktivity. Vyslal čtyři své zástupce zlepšit své vzdělání v jazykových kompetencích, kurzu první pomoci a kurzu krizové intervence. Dále jsme se zavázali v následujících třech letech uspořádat v Dolní Lhotě celkem tři akce s cílem propojit zkušenosti našeho spolku s ostatními spolky v obci. V neposlední řadě se díky tomuto projektu u nás uspořádají tři besedy se známými osobnostmi tohoto regionu, kteří by nám měli předat své životní i pracovní zkušenosti. Na realizaci jednotlivých aktivit se moc těšíme, zveme k participaci všechny obyvatele naší obce a věříme, že celý projekt napomůže rozvoji naší komunity a objevení skrytého potenciálu našich členů.

Dobrodružství na dosah každému je učení se


nahoru