Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Stočné

Přehled plateb stočného pro rok 2024

  • záloha - 1100,-/osoba
  • paušál - 2000,-/osoba

Stočné se přednostně hradí na bankovní účet č. 35-142 028 5369/0800  (jako variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy, kde první čtyřčíslí je číslo obce a další pak číslo domu tedy 10180...  místo teček doplňte číslo domu),  příp. v hotovosti  na OÚ v pondělí a ve středu v úředních hodinách.

Cena za 1 m3 je stanovena v částce 51 Kč včetně DPH.

Splatnost stočného je do 30. 4. 2024.


nahoru