Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2009

Autor: admin, 4. 2. 2010

Členská základna na konci uplynulého roku čítá 57 členů. 13 v kategorii mladí hasiči do 18 let, z toho 6 dívek. Zbývajících 44 členů jsou ženy a muži od 18 let. Tuto skupinu tvoří 5 děvčat a 39 mužů. Oproti loňskému roku se počet členů snížil o tři, kteří ze sboru vystoupili.
Nejdůležitější informací tohoto přehledu činnosti sboru v uplynulém roce je, že jsme u žádné události nemuseli zasahovat a mohli se tak plně věnovat jiným aktivitám.
Již po osmnácté jsme rok zahajovali hasičským plesem. Konal se 24. ledna. Zájem převyšoval kapacitu míst k sezení a soudě podle ohlasu účastníků byl velmi dobrý. Dobrá hudba, dobré jídlo, pití a bohatá tombola dělají dobrou reklamu této akci.
V březnu se 12 členů podrobilo zkoušce a získalo tak odbornost Hasič III. Přezkoušení provedl bratr Jaroslav Jiřík, který, 29. září předčasně zemřel. Čest jeho památce.
V pátek 13. března jsme se vydali na den otevřených dveří. Zájemci z družstev žáků, děvčat ale i mužů navštívili stanici HZS Zlínského kraje v Příluku, kde byl připraven bohatý program. Účastníkům byl poskytnut odborný výklad s ukázkami technického vybavení pro záchranu osob při požáru nebo různých chemických či ropných haváriích doplněné filmem. Bylo možné seznámit se a potěžkat zařízení pro vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel, dýchací přístroje, vybavení pro lezce, termovizi a spoustu dalšího vybavení hasičských jednotek. Nás starší zaujalo i vybavení a připravenost vozidel k výjezdu. Seznámili jsme se ze zásahovým oblečením a jak to probíhá po vyhlášení požárního poplachu. Venku na ploše přitahoval pozornost robustní vyprošťovací tahač americké výroby značky Kenworth a také plošina Camiva EPS 30.
25. dubna jsme byli účastníky XVI. Mezinárodní hasičské poutě na sv. Hostýně. O den později jsme se zúčastnili mše sv. v kostele v Horní Lhotě sloužené za živé a zemřelé hasiče farnosti u příležitosti oslav sv. Floriána.
V neděli 3. května se v Provodově na poutním místě na Maleniskách konala XV. Hasičská pouť. Zde, v tomto krásném prostředí, se schází hasiči ze širokého okolí na mši svaté za hasiče. V posledních letech jsme téměř pravidelnými účastníky a nejinak tomu bylo i loni.
23. května se v Loučce konala soutěž  v požárním sportu XIV. okrsku. Dobře připravená soutěž konaná ve velmi pěkném areálu měla skvělý sportovní náboj hlavně v kategorii mužů. Po vyrovnaném souboji, zejména  mužstev, které se umístnily na bedně, jsme skončili třetí. V soutěži žen se potvrdilo, že na favorizovaná děvčata z Vysokého Pole nemáme a podle očekávání  jsme skončili za nimi. V klání žáků obsadily naše naděje poslední, čtvrté místo.
V neděli 14. června jsme se zúčastnili oslav Božího těla.
V sobotu 20. června nás děvčata reprezentovala na okresní soutěži ve Velkém Ořechově. Tentokrát se jim moc nevedlo a skončila na 10. místě.
V neděli 21. června jsme byli pozváni  na oslavy 105. výročí  založení SDH Drnovice. Po mši svaté a následném obědě se uskutečnilo přátelské posezení.
V neděli 28. června zahájil SDH Sehradice sérii oslav 110. výročí založení sborů. Původní sbor založil tehdejší farář Dominik Doležal pro celou farnost. Nedlouho po založení se však sbory osamostatnily. Po ranní slavnostní schůzi, mši svaté a obědě se dění přesunulo pochodem za doprovodu hudby a kapek deště na hřiště. Zde byly připraveny ukázky a posezení s dechovou hudbou Lidečanka. Škoda jen, že si počasí nedalo záležet tak jako pořadatelé.
Další oslavy 110. výročí připadly na sobotu 18. července, a to v Horní Lhotě. Po ranní mši svaté a obědě se uskutečnila slavnostní schůze a po ní vyrazil pochod na hřiště. Zde odpolední program začal ukázkami, po kterých přišel prudký vítr a déšť, který tyto oslavy předčasně ukončil.
Série oslav 110. výročí byla zakončena u nás, v Dolní Lhotě o prvním srpnovém víkendu. Zahájeny byly v pátek 31. července v podvečer slavnostní schůzí. Pokračovaly v neděli 2. srpna slavnostní mší svatou na hřišti u školy, po které následoval v sále kulturního domu oběd. Ve zbrojnici byla výstava materiálů o historii sboru. Odpolední program byl zahájen vítáním účastníků a přesunem v doprovodu hudby a mažoretek na hřiště. Zde pokračoval ukázkami soudobé a historické techniky, požárními útoky v podání družstev děvčat a žáků, prokládaný vystoupením mažoretek . Do toho do pozdních večerních hodin vyhrávala Lidečanka. Tentokrát se počasí předvedlo v celé své letní kráse.
V uplynulé sezóně se družstva mužů a žen zúčastnila několika pohárových soutěží. Výsledky však nebyly takové, abych se s nimi dalo chlubit. Vinu lze přičítat i dvojnásobné poruše motoru stříkačky uprostřed sezóny. Za zveřejnění stojí jen první místo děvčat a druhé mužů na netradiční soutěži v Kochavci.
V průběhu roku jsme se podle potřeby scházeli při opravách a údržbě techniky, jakož i na úpravách okolí a zbrojnice. Před oslavami výročí byla vymalována zasedací místnost, ve které byla instalována výstava materiálů o historii sboru.
Prosinec patřil inventurám, kontrole a vyřazení vadného materiálu.

Josef Hubáček
Starosta SDH


nahoru