Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Oslavy 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě

Autor: admin, 4. 5. 2010

V neděli 2. srpna oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě 110 let svého trvání. Program oslav začal v pátek slavnostní schůzí, na které starosta OSH Zlín Ing. Josef Bernátík spolu s náměstkem Jaroslavem Jiříkem předali ocenění zasloužilým členům. Sbor obdržel vyznamenání „Za příkladnou práci“. S gratulací se dostavil i starosta obce pan Jaroslav Masař. Na oplátku byla oběma starostům předána pamětní medaile k tomuto výročí.

Nedělní pokračování oslav začalo dopoledne mší svatou na hřišti, které se kromě hasičů z celého okrsku zúčastnili i věřící z okolních obcí. Poté byl v sále kulturního domu připraven pro účastníky oslav oběd.
V polední přestávce si mohli zájemci prohlédnout výstavku o historii sboru, která je nainstalována v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Vedle fotografie zakládajících členů jsou vystaveny kopie tří knih tzv. „Knihy protokolů“. První kniha byla založena dnem založení sboru tj. 1.12.1899. Originály jsou uloženy v okresním archivu. Vystaven je i originál pokladního deníku založeného r. 1926 a tři historické uniformy, které se u nás dochovaly. Z novější historie se zde nachází písemná dokumentace, fotografie, diplomy, poháry ze soutěží, ale i darovací listina, na které jsou zapsána jména členů a věnované částky na pořízení praporu ke stému výročí.
Odpolední část oslav se odehrávala znovu na hřišti, na které jsme se přesunuli slavnostním pochodem vedeným vlajkovou četou, praporečníky zúčastněných sborů a mažoretkami. Do kroku vyhrávala skvělá dechová hudba Lidečanka, která celý průběh oslav provázela. Průvod uzavírala hasičská Tatra z r. 1931 hasičů z Luhačovic. Po vztyčení státní vlajky a projevu o historii sboru který přednesl starosta SDH Josef Hubáček, se na hřišti střídaly ukázky požárního útoku našich žáků a děvčat s vystoupením mažoretek z Ostrožské Lhoty, které si říkají „Rolničky“. Čas mezi jednotlivými vystoupeními vyplňovala Lidečanka výbornou muzikou a vtipným slovem. Po požárním útoku našich nadějí se na ploše k předvedení zásahu připravila historická Tatra našich sousedů z Luhačovic. Údajně byly vyrobeny tyto Tatrovky jenom tři a jen ta jejich je provozuschopná. Pořizovací cena v té době byla 100000 korun. Účastní se s ní mnoha oslav v širokém okolí a jak nám bylo sděleno, jela po vlastní ose na ukázku až do 170 km vzdálené Vídně. Dlužno dodat, že nezklamala ani u nás a dokázala, že je stále ve formě. Za pomoci našich žáků byl k vidění bezchybný zásah. Nechyběly ani ukázky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Luhačovice a Zlín. Luhačovičtí profesionálové nám předvedli záchranu a vyprošťování osob z havarovaného vozu. Ze Zlína přijeli s plošinou BRONTO SKYLIFT F42HDT. Lezci předvedli slaňování ve výškách, ze kterých se nejednomu na zemi tajil dech. K bohatému programu přispěli i dobrovolní hasiči z Vizovic, kteří představili novotou vonící zásahové vozidlo Iveco a přivezena byla i kdysi naše ruční stříkačka z r. 1883, která byla před 23 lety prodána do Vizovic.
Den se pomalu chýlí k večeru. Areálem se nese vůně z udíren a ani žízní nikdo netrpí. První páry přicházejí na parket. Po skončeném, ukázkami nabitém odpoledni začíná taneční zábava.


Celý průběh oslav konaný v hezkém areálu bývalého hřiště zaštítilo nádherné letní počasí a umocnilo tak prožitek z dobře připravené akce.

Josef Hubáček
starosta SDH

 

fotografie


nahoru