Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2013

Autor: admin, 25. 1. 2014

Stav členské základny k 1. 1. 2014 čítá 8 mladých hasičů a 34 členů nad 18 let. Z toho je 6 žen. V průběhu roku se stav několikrát měnil. Na jaře se po letech povedlo založit družstvo žáků. Naopak na jeho konci sbor opustily 3 ženy a 3 muži. Jedním z nich je i dlouholetý velitel sboru Radek Hovězák.

Svoji činnost jsme zahájili hned 5. ledna uspořádáním 22. Hasičského plesu. Pokračoval v trendu posledních let. Malá účast, která začíná evokovat otázky: Má to ještě smysl? Jak dál?

Hned po plesu, 7. ledna, se naše družstvo podílelo na zásahu v obci. Jednalo se o požár v kotelně rodinného domku. Včasným zásahem byla vyčíslená škoda asi 20 000 Kč. Majitelka domu byla po nadýchání zplodinami hoření převezena do nemocnice k ošetření.

16. února jsme přivezli z autoservisu nové zásahové auto Volkswagen Crafter, do kterého byla namontována vestavba pro uložení vybavení potřebného k zásahu. Ještě asi měsíc trvala výroba a montáž různých vychytávek.

26. dubna jsme v zasedací místnosti hasičské zbrojnice uspořádali pro náš XIV. okrsek zkoušky odbornosti Preventista III. Z našeho sboru zkoušky úspěšně složili 3 členové. Z celého okrsku pak 18 zájemců.

27. dubna jsme byli na 20. Mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Již patnáct let jsme zde nechyběli a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mohlo být v dohlednu jinak.

5. května jsme se zúčastnili 19. Hasičské poutě na Maleniskách. Každoročně se zvyšuje počet účastníků i praporů na tomto malebném poutním místě. Letošní setkání bylo obohaceno o žehnání CAS 32 Tatra 148 provodovských hasičů.

15. května jsme byli nápomocni akci 17. Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Našim dobrovolníkům se povedlo vybrat na konto sbírky 3252 Kč.

19. května se v netradičním termínu konaly oslavy svátu sv. Floriána mší svatou za hasiče naší farnosti, po které následovalo žehnání již zmiňovaného vozidla. Slavnost pokračovala obědem a posezením v bývalé hospodě U Hlaviců.

23. května jsme se zúčastnili odborné přípravy dálkové dopravy vody ve Vysokém Poli.

1. června se v Horní Lhotě konalo okrskové kolo v požárním sportu. Kromě počasí, které soutěži nepřálo, se nedařilo ani našim družstvům. Muži skončili na 5. místě a ženy a žáci měli neplatný pokus.

5. – 7. června probíhala v hasičské zbrojnici sbírka materiálu pro zaplavené obce v Čechách. Sbor uvolnil částku 4000 Kč, za kterou byly nakoupeny stavební kolečka, lopaty, kartáče a holínky. Byli jsme mile překvapeni, jak velké množství prostředků od občanů se povedlo nashromáždit.

14. června jsme druhým rokem pořádali u hasičské zbrojnice kácení máje.

V červenci a září jsme na požádání starosty obce pana Masaře kvůli poruše čerpadla opakovaně zavlažovali hřiště.

30. srpna jsme se pořadatelsky podíleli na zdárném průběhu Barum Rally.

V pátek 13. září jsme využili den otevřených dveří a navštívili jsme spolu se zájemci z řad žáků stanici HZS ve Zlíně. Přednášky a ukázky byly velmi zajímavé a na své si přišli jak žáci, tak dospělí.

V měsících červnu až říjnu se družstva mužů, žen a žáků pokoušela získat vavříny na vybraných pohárových soutěžích. Dvě 3. místa ze 4 soutěží nově se tvořícího družstva starších žáků lze považovat za úspěch.
Ženy ani muži nezaznamenali žádný výsledek, kterým by se chtěli prezentovat.

Konec roku patřil výroční valné hromadě, která se uskutečnila 14. prosince a inventurám, které jsme provedli těsně před Vánocemi, 23. prosince.

Josef Hubáček
Starosta SDH Dolní Lhota


nahoru