Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Žehnání hasičského vozu

Autor: admin, 27. 5. 2013

V neděli 19. května 2013 v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě se u příležitosti oslav svátku sv. Floriána, patrona hasičů, konala mše svatá za živé i mrtvé hasiče z hornolhotské farnosti. Po mši sv. se konalo žehnání našeho nového, již kompletně vybaveného hasičského dopravního automobilu Volkswagen Crafter. Jedná se o historicky první nové vozidlo, které místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů dostala k dispozici. Pořízeno bylo díky dotaci Zlínského kraje a z rozpočtu obce Dolní Lhota. Speciální vestavbu pro uložení hasičské techniky provedl pan Švirák v autoservisu v Horní Lidči. Na dokončení různých vychytávek podle svých představ se značnou měrou podíleli i členové jednotky.
Mši svatou i žehnání auta doprovázela dechová hudba Lhoťanka, která dodala události slavnostní rámec. Poté se účastníci oslav přesunuli do bývalé hospody U Hlaviců, kde je čekal slavnostní oběd, po kterém následovalo neformální posezení. Vzácným hostem byl P. Kryštof Klat, který se živě zajímal o práci členů ve sboru a technickém vybavení jednotky. Prohlédl si garáž a zasedací místnost sboru kde jeho pozornosti neunikly vystavené poháry a ocenění práce, které sbor dostal za pomoc při odstraňování následků po povodních.

Josef Hubáček

fotografie


nahoru