Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Rozloučení s bratrem Karlem Voltnerem

Autor: admin, 5. 5. 2012

V neděli 29. dubna 2012 jsme se naposledy rozloučili s bratrem Karlem Voltnerem. Zemřel 23. dubna po těžké nemoci ve věku 62 let.
Karel byl členem SDH Dolní Lhota od roku 1994. Po dobu své kariéry ve sboru se aktivně zapojoval do práce a byl dobrým organizátorem. Mohli jsme jej vídat ve fašankovém průvodu, nebo při tombole na hasičském plese, kterou dlouhá léta organizoval. Byl platným členem výboru. Za svou záslužnou práci byl v roce 1999 oceněn Čestným uznáním OSH a v roce 2009 Medailí za věrnost.
Karle, nezapomeneme.

Za SDH Dolní Lhota
Josef Hubáček, starosta sboru


nahoru