Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2012

Autor: admin, 10. 1. 2013

Členská základna sboru čítá k 1.1.2013 39 členů. Z toho je jen jedna členka v kategorii mladí hasiči do 18 let. Zbývajících 38 jsou členové nad 18 let, z toho je 7 děvčat a 31 mužů. V loni odešlo ze sboru 7 řádných členů. 2 mladí hasiči, 4 členové ukončili členství a jeden zemřel.

Svoji činnost zahajujeme v lednu uspořádáním již tradičního hasičského plesu. Konal se 28. ledna jako XXI. v pořadí. Bohužel, potvrdil se pokles návštěvnosti z posledních let a počet účastníků klesl na úroveň jeho počátků. Potvrdilo se, že tento termín je nevhodný a jiný kvůli vytíženosti sálu budeme těžko hledat.

11. února jsme uspořádali 2. ročník hasičského koštu slivovice. Účastnit se mohli jen členové sboru. I když počet přihlášených vzorků byl menší než v předešlých dvou ročnících, atmosféra v zasedací místnosti zbrojnice byla opět vynikající.

24. února se u nás konaly zkoušky odbornosti Hasič II. stupně. Tyto úspěšně absolvoval: Josef Hubáček, Zdeněk Martinec, Petr Hovězák a Radek Hovězák.

27. dubna jsme se spolu s komunitní školou T.R.N.K.A. čistili břehy potoka Šťávnice protékajícího obcí. Je až neuvěřitelné, kolik harampádí bylo vyneseno a odvezeno.

28. dubna jsme byli účastníky XIX. Mezinárodní hasičské poutě na sv. Hostýně. Této poutě se pravidelně účastníme od r. 1995. Za krásného slunečného počasí se zde sešlo na 3000 účastníků. Bylo zaregistrováno 130 hasičských sborů s více než sto prapory.

29. dubna byla na počest sv. Floriána sloužena mše sv. v kostele v Horní Lhotě za živé a zemřelé hasiče farnosti.

30. dubna se premiérově uskutečnilo stavění máje u zbrojnice. Byla zabetonována do země roura pro její uchycení a tak vše napovídá, že se bude akce v příštích letech opakovat.

6. května se konala XVIII. Hasičská pouť na Maleniskách. Od r. 2005 sem kvůli překrásnému prostředí a nezaměnitelné atmosféře pravidelně zajíždíme. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Pozlovicích na oběd.

16. května jsme se zapojili do sbírky Český den proti rakovině 2012. Byl to již 16. ročník a naše členky prodejem rekordních 220 kytiček získaly na konto sbírky 4489 Kč. Na obec s necelými šesti sty obyvateli je to dobrá vizitka. Celkově bylo vybráno více než 13.800.000 Kč, které putovaly na předem určené projekty. Byla to naše třetí účast na pomoc sbírky.

26. května proběhlo kácení máje. I přes chladné počasí, které v noci panovalo, sešel se zde slušný počet spokojených účastníků a veselá zábava panovala do pozdních nočních hodin.

9. června jsme bojovali s časem na prestižní soutěži XIV. okrsku v PS. Tentokrát se našim mužům vůbec nedařilo a po letech hojnosti přišel půst v podobě 6. místa v celkovém pořadí. Naopak se dařilo našim děvčatům, která zde vytvořila osobní rekord v požárním útoku. Ale i tak tento čas stačil na 3. místo v tabulce.

23. června nás reprezentovala děvčata v okresním kole PS v Březové. Nepodařilo se jim zopakovat výkon z prvního kola soutěže a obsadila 5. místo ze 7 soutěžících družstev.
28. července se konalo slavnostní zprovoznění sušáku na hadice, jehož stavba trvala o nějaký měsíc déle, než stavba legendární Eifelovky v Paříži. Dílo se ale povedlo a dnes dobře slouží.

31. srpna jsme se v Drnovicích zúčastnili taktické přípravy na dálkovou dopravu vody. Při této akci odešla vložka výměníku chladiče stříkačky. Je dobře, že se to stalo v přípravě. Tato příprava dálkové dopravy vody se dlouhé roky nekonala a tak se neobešla bez nedostatků.

Září se dostane do historie sboru nesmazatelným zápisem. V tomto měsíci jsme obdrželi nový dopravní automobil Volkswagen Crafter, který bude po úpravě sloužit jednotce jako zásahové vozidlo. Pořízeno bylo z dotace Zlínského kraje a prostředků obce. V současné době je v autoservisu na montáž vestavby. Do konce ledna by mělo být vozidlo i se všemi úpravami doma.

V průběhu roku se družstvo mužů zúčastnilo devíti pohárových soutěží:

Horní Lhota – nedokončeno
Zádveřice (noční) – nedokončeno
Pozděchov – čas 16,95 – 14. Místo
Loučka (noční) – nedokončeno
Francova Lhota – čas 20,5 bližší informace nemám
Kochavec – 2. místo
Vrbětice – nedokončeno
Vysoké Pole (noční) čas 19,31 – 16. místo z 27 družstev
Vrbětice, Mikulášská soutěž – nedokončeno

K výsledkům není co dodat. Pokud chce družstvo uspět, musí každý jedinec v družstvu podat výkon na 100% a v družstvu musí panovat absolutní souhra. V našem případě kvůli úzkému kádru jsme nastupovali s náhradníky a záskoky z jiných družstev a to se na výsledcích podepsalo. Dobrý dojem jsme zanechali jen při obhajobě putovního poháru v Kochavci. Stačil jen poslední krok a pohár zůstal v našem držení. Proti však byla Štítná nad Vláří a prvenství i pohár nám i přes vynikající čas vyfoukla.
.
Družstvo žen se na pohárovce sešlo jen jednou a to v Kochavci. Výkonem nijak neoslnily, ale bylo se na co dívat. Jak přiznal jeden z organizátorů.

K dalším aktivitám patří schůzky zásahového družstva, které se konají každý první čtvrtek v měsíci. Probíhá zde školení a údržba techniky.
V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí na dostavbě sušáku a úpravě okolí zbrojnice.

16. prosince se konala VVH sboru. Tato poslední schůze v roce, v minulosti s dobrou účastí, nesplnila očekávání. Malá účast svědčí o nezájmu řady jedinců a ani budoucnost se nejeví růžově. Jedním z úkolů na tento rok bylo založení družstva žáků. Toto se nám nepovedlo. Neuklidňuje nás ani fakt, že se s tím potýká i řada jiných sborů v okolí.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že jsme tento rok k žádnému zásahu nevyjížděli a mohli se nerušeně věnovat uvedeným činnostem. Považujeme jej z mnoha důvodů, i přes nezdary, za úspěšný.

Josef Hubáček
starosta SDH Dolní Lhota


nahoru