Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Oslava sv. Floriána – 29. dubna 2012

Autor: admin, 5. 5. 2012

V neděli 29. dubna se v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě konala u příležitosti oslav svátku svatého Floriána, patrona hasičů, slavnostní mše svatá. Krásné slunečné počasí přilákalo nebývale velký počet účastníků ze všech tří hasičských sborů farnosti i s prapory. Slavnostní mši svatou celebroval P. Krištof Klat, duchovní správce farnosti. Po jejím skončení byl posvěcen kříž umístěný na zdi fary. Poté odpochodovaly zúčastněné sbory v doprovodu dechové hudby Lhoťanka, která oslavu doprovázela, k hasičské zbrojnici. Zde pro nás místní měli již tradičně připravené malé občerstvení.

Josef Hubáček
starosta SDH Dolní Lhota


nahoru