Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Okrsková soutěž v požárním sportu 2006

Autor: admin, 20. 3. 2010

27. května 2006 se v naší obci uskutečnila soutěž hasičů 14. okrsku v požárním sportu. Na přípravu této akce, která se konala na hřišti, bylo vynaloženo hodně úsilí. Obecní úřad zajistil zastřešení pódia pro muzikanty, předláždění stávající plochy a nechal vyrobit praktické přenosné stoly a lavice. Další desítky hodin odpracovali členové pořádajícího SDH na úklidu areálu, přípravě tratí a občerstvení pro účastníky a diváky. Tohle všechno šlo naplánovat. Co naplánovat nešlo, bylo počasí. Tři dny před soutěží začalo vydatně pršet. Plocha se značně podmáčela a hrozilo, že se některé disciplíny ani neuskuteční. Obrat k lepšímu nastal až v den konání klání. Ráno déšť ustal a všechno mohlo proběhnout podle programu:

12:30 – 13:00 hod. vítání účastníků před obecním úřadem.
13:15 hod. slavnostní pochod na hřiště.
14:00 hod. zahájení soutěže.

První soutěžní disciplínou byla štafeta mužů na 4×100 m. Současně se štafetou probíhala na vedlejší dráze královská disciplína požárního sportu – požární útok mužů. Tuto neplánovanou změnu si vynutilo urychlení soutěže kvůli nejistému počasí. Výsledky potvrdily nadvládu družstva Drnovic z posledních let a stále lepší dosahované časy dalších soutěžících družstev. Příčinou je výkonnější technika kterou sbory disponují a stále větší zájem o tento sport. O tom svědčí i fakt, že některé sbory vyslaly do boje s časem dvě družstva.

Další kategorií byl požární útok žen. V našem okrsku má družstvo žen jen SDH Vysoké Pole a tak děvčata zápolila jen s časem. Letos se jim nevedlo a pro nesplnění podmínek nebyla klasifikována.

Závěr soutěže obstarali žáci. Ti se utkali v požárním útoku. Ukázalo se, že stejně jako muži, tak i žáci z Drnovic vévodí žebříčku ve své kategorii. Po vzoru mužů, měli i oni v soutěži dvě úspěšná družstva. K  tomu není co dodat.

A co domácí? Po loňském neúspěchu, kdy obě družstva mužů obsadila poslední místa, došlo k výraznému posunu vpřed. I u nás došlo k výměně techniky. Obecní úřad nám zakoupil výkonnou stříkačku. S pomocí sponzorského příspěvku od HydrauliCS Sehradice a uvolněných prostředků z  pokladny sboru bylo pořízeno potřebné nářadí. Když k tomu připočteme změněný přístup členů soutěžících družstev, věřím, že výraznější výsledky se teprve dostaví. U žáků po loňském druhém místě došlo k propadu do spodních pater. Příčinou je stále se měnící složení družstva vzhledem k dovršení žákovské věkové hranice a ne vždycky všechno vyjde. Důležitý je zájem a  ten tady je. Reparát mohou složit na pohárových soutěžích , které se budou konat v letních měsících.

VÝSLEDKY OKRSKOVÉ SOUTĚŽE 14. OKRSKU

POŘADÍ DRUŽSTVO MUŽI ŠTAFETA ÚTOK CELKEM
1. Drnovice A 54,1 20,22 74,32
2. Vysoké Pole 56,7 20,1 76,8
3. Loučka 56,2 21,61 77,81
4. Dolní Lhota B 61,8 22,2 84
5. Drnovice B 59 27,72 86,72
6. Dolní Lhota A 58,7 33,68 92,38
7. Sehradice 61,7 31,42 93,12
8. Slopné 57,5 37,22 94,72
9. Horní Lhota 57,2 41,76 98,96
10. Újezd 57,1 52 109,1
         
POŘADÍ DRUŽSTVO ŽÁCI   ÚTOK  
1. Drnovice A   17,77  
2. Loučka   18,01  
3. Drnovice B   21,86  
4. Vysoké Pole   26,45  
5. Újezd   50,5  
6. Dolní Lhota   52,52  
7. Slopné   85,2  
8. Horní Lhota   neklasifikováno  
         
  DRUŽSTVO ŽEN      
  Vysoké Pole   neklasifikováno  

Celou soutěž velmi dobře doprovázela dechová hudba LHOŤANKA. Po skončení soutěže se konala taneční zábava. Díky starostovi obce panu Jaroslavu Masařovi byl z celé akce pořízen záznam, který bude zájemcům distribuován na VHS nebo DVD. Poděkování paří též řadě nejmenovaných pomocníků, kteří nám ochotně pomáhali s realizací této akce, na kterou se dostavilo nezvykle velké množství diváků. Symbolickou tečku udělal déšť který se dostavil s posledními skladbami LHOŤANKY.

Josef Hubáček
Starosta SDH Dolní Lhot


nahoru