Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2006

Autor: admin, 20. 3. 2010

Členská základna na konci roku čítá 49 členů. 14 v kategorii mladí hasiči do 18 let, z toho je 5 dívek. Zbývajících 35 členů jsou muži nad 18 let. V loňském roce zemřeli bratři František Petráš a Miloslav Hlavička. Oba dlouholetí a obětaví členové výboru. Čest jejich památce.

Už patnáct let zahajujeme naši činnost v lednu pořádáním hasičského plesu. Získává stále větší úroveň a těší se značné oblibě. Bohatá tombola, výběr menu, občerstvení a dobrá hudba jsou samozřejmostí.
Tradiční je i pořádání fašanků. Průvod obcí měl ráz „Cirkus LHOCSKÝ“ a  byl zakončen večer taneční zábavou s doprovodným programem. Principál zde předvedl drezůru dvou medvědů a jedné opice. Pro velký úspěch není vyloučeno, že se v budoucnu nebude opakovat.
Poslední víkend v dubnu se konala 13. Hasičská pouť na Hostýně. Na těchto poutích býváme dlouhodobě pravidelnými účastníky. Stejně tak se zúčastňujeme oslav sv. Floriána v kostele v Horní Lhotě, které se konají o den později. Nechyběli jsme ani o týden později na stejných oslavách na Provodově.
Další duchovní akcí byla účast na oslavách Božího těla v kostele v Horní Lhotě.
V letních měsících byli naši zástupci účastníky oslav výročí založení Sborů dobrovolných hasičů v Pozlovicích, Slopném a Újezdě.
Poslední kulturní akcí roku byla diskotéka pořádaná v srpnu na hřišti.

Loňská krutá zima s velkým množstvím sněhu způsobila, že jsme byli povoláni na úklid střechy obecního úřadu a pomáhali jsme při likvidaci škod, které způsobila zborcená střecha na hospodářských budovách u  rodinného domku.
Další zásah jsme si připsali na konci března při jarním tání. Bylo to plnění a kladení pískových zábran u rodinného domku a čerpání vody ze zaplaveného suterénu kulturního domu. V červenci jsme čistili komunikaci od naplavenin po bouřce.

27. května jsme byli pořadateli soutěže 14. okrsku v požárním sportu. Přípravu i celou soutěž provázely nepříznivé klimatické podmínky. Do boje s časem byly vyslány 2 družstva mužů a 1 družstvo žáků. Muži obsadili 4. a 6. místo z 10 startujících. Žáci skončili 6. z 8 soutěžících. Do úplného výčtu chybí dodat, že se soutěže zúčastnilo i  jedno družstvo žen.

V tomto roce nás premiérově reprezentovalo 1 družstvo mužů ve Zlínské lize požárního sportu. Startovali na 9 soutěžích začleněných do ZLPS, z  toho 2 se pro technické potíže nezapočítávaly.

Přehled výsledků:

Místo konání Pořadí
Horní Lhota 14.
Fryšták 31.
Vlachova Lhota 13.
Bylnice 17.
Lhota 11.
Vrbětice 14.
Hostišová 22.
Brumov 19. nezapočítáváno
Nedašov 29. nezapočítáváno


Výsledkem je celkové 16. místo se ziskem 28 bodů.
Kromě soutěží započítávaných do ZLPS jsme se zúčastnili  se dvěmi družstvy mužů noční soutěže ve Valašské Senici. Obě družstva se umístila asi v polovině startovního pole. Nejlépe jsme skončili na Kochanci a to třetí. Zde se však sešel malý počet soutěžících.

Žáci absolvovali dvě pohárové soutěže. V Pozlovicích a v Loučce skončili shodně na 4. místě.

Na závěr roku byla provedena inventura současně s kontrolou a vyřazením vadného materiálu.

Josef Hubáček
Starosta SDH


nahoru