Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětíV úterý 6. 6. 2017 se v zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uskutečnilo slavnostní vyhodnocení okresního a krajského kola literární, výtvarné a digitální soutěže „Požární ochrana očima dětí“ za rok 2017. 

Soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zúčastnit se mohou děti, žáci a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní. Poprvé se do projektu zapojila místní ZŠ spolu se členy mladých hasičů SDH Dolní Lhota a to velmi úspěšně.

Soutěž má tři části zařazené do věkových kategorií:

  1. literární
  2. výtvarnou
  3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)  

Před dvěma lety se neúspěšně pokusili prosadit ve výtvarné části mladí členové sboru. V tomto roce se do projektu zapojili i žáci základní školy a pod odborným pedagogickým dohledem se výsledek dostavil. Z velkého množství výtvarných a literárních prací byly vybrány v každé kategorii z našeho laického pohledu tři nejpovedenější, které postoupily do okresního kola.

Zde se na 1. místě v literární části umístila Adriana Kuželová reprezentující SDH Dolní Lhota.

V další kategorii literární části se žáci seřadili následovně:
1. místo Tereza Zelová, 2. místo Martin Tesař a 3. místo Zuzana Zelová. Všichni ze ZŠ Dolní Lhota.

Výtvarné práce se mezi první tři oceněné neprosadily.

Několik čísel k okresnímu kolu soutěže:

Počet zúčastněných dětí celkem:  1217

Počet zúčastněných škol celkem: 49

                        z toho mateřských:  26

                                      základních: 23  

Jiné subjekty pracující s dětmi a mládeží:  2

 

Jmenovaní, kteří prošli sítem okresního kola, postoupili do krajského kola, které pro všechny skončilo velkým úspěchem.

Adriana Kuželová obsadila krásné 2. místo.

V další kategorii literární části je pořadí následující: 1. Tereza Zelová, 2. Zuzana Zelová,  Martin Tesař.

Vítězná práce Terezy Zelové postupuje do celostátního kola a bude uložena v archivu centra hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi. Výsledky celostátního kola by měly být známy do 26. 6. 2017.

Samotné vyhlašování mělo slavnostní rámec. Kromě hodnotných cen bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení. Ceny vítězům předával Ing. Josef Bernátík, starosta OSH a KSH Zlín, Josef Jakuba, vedoucí okresní a krajské odborné rady prevence a člen ústřední odborné rady prevence SH ČMS, a Vlastimil Nevařil, vedoucí okresní a krajské odborné rady mládeže a člen ústřední odborné rady mládeže SH ČMS. Po předání cen se všichni přemístili do garáží HZS, kde pro ně byla připravena zajímavá ukázka požárního poplachu, techniky, záchrany osob, prohlídka zásahových vozidel a seznámení s dalšími zajímavostmi spojenými s prací profesionálních hasičů.

Závěrem velká gratulace vítězům, ale také poděkování všem, kteří zaslali své příspěvky do soutěže. Bylo jich skutečně hodně a výběr nebyl snadný. Tato soutěž je vyhlašována každoročně. Věřím, že se příští rok znovu zapojíte a na základě získaných zkušeností bude výsledek neméně vydařený.

Josef Hubáček, starosta SDH Dolní Lhota

 

Fotografie najdete zde.


nahoru