Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2007

Autor: admin, 20. 3. 2010

Členská základna na konci roku uplynulého roku čítá 58 členů. 23 v kategorii mladí hasiči do 18 let, z  toho je 10 dívek. Zbývajících 35 členů jsou muži nad 18 let. Oproti konci loňského roku se členská základna rozrostla o 9 členů věkem počítané mezi mladé hasiče. Nikdo ze sboru neodešel.

Přehled činnosti bych zahájil výčtem pořádaných kulturních akcí.

Čtvrtý týden v lednu jsme uspořádali 16.hasičský ples. Úroveň plesů se rok od roku zvyšovala a soudě podle ohlasů byl tento nejvydařenější. Po prve převyšovala poptávka po vstupenkách kapacitu sálu. 17. února jsme uspořádali fašankový průvod obcí. Pěvecké hvězdy světového formátu zvaly občany do sálu kulturního domu na „Na nejžhavější večerní show„ v podání těchto celebrit. K tanci a poslechu hráli DJ FAer a DJ Spok. 28. dubna jsme byli účastníky oslav sv. Floriána na sv.Hostýně. Bylo to již 14. setkání hasičů s mezinárodní účastí na tomto poutním místě. O  týden později se stejná oslava konala v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě. Po ní následovalo přátelské posezení u nás v zasedací místnosti hasičské zbrojnice s bratry ze Sehradic. Další duchovní akcí byla účast na oslavách Božího těla, které se konaly ve čtvrtek 7. června. 16. června jsme byli spolu s rodinnými příslušníky na zájezdu. Postupně jsme navštívili hrad Buchlov, zámek s přilehlou zámeckou zahradou v  Buchlovicích a velehradskou baziliku. Ukončen byl večeří v penzionu Jas. V měsíci červenci a srpnu jsme na hřišti uspořádali se střídavým úspěchem dvě diskotéky. 28. září jsme byli na bowlingu ve Zlíně. Tolik z kultury.

V uplynulém roce jsme u požáru ani při jiné živelné pohromě nezasahovali a tak jsme se věnovali aktivitám preventivního charakteru.
V rámci prevence byl v pátek 20. dubna vyhlášen cvičný poplach. Rozbor byl proveden po ukončení a odstranění nedostatků bude řešeno se zastupitelstvem obce.

26. května se v Sehradicích konala okrsková soutěž v požárním sportu. Družstvo mužů bylo diskvalifikováno pro nesplnění úkolu, žáci skončili pátí ze 7 soutěžících. V soutěži žen soutěžila dvě družstva.1. místo obsadilo Vysoké Pole s časem 25,62 . Na druhém místě s časem 53,97 skončila naše děvčata.

Druhým rokem nás reprezentovalo družstvo mužů ve ZLÍNSKÉ LIZE POŽÁRNÍHO SPORTU. Zúčastnilo se 7 z 11 pohárových soutěží.

Přehled účasti:

Místo konání Umístění Čas
Šarovy 19. 19,10
Horní Lhota 12. 20,67
Sazovice 13. 18,63
Fryšták 20. 20,84
Velký Ořechov 10. 18,71
Lhota 13. 27,17
Nedašov 23. 16,76

Těmto výsledkům odpovídá celkové 14. místo se ziskem 35 bodů. O body v soutěži bojovalo 43 mužstev.
Kromě uvedených soutěží ZLPS jsme bojovali s časem v pohárových soutěžích nezapočítávaných do ZLPS:

Kochavec 2. místo  
Loučka 7. místo noční soutěž
Vysoké Pole polovina start. Pole noční soutěž
Vésky polovina start. Pole noční soutěž

Družstvo děvčat se zúčastnilo pouze jedné soutěže v ZLPS. Vybojovalo 6. místo Horní Lhotě a v této soutěži jsou v tabulce předposlední. Dále se zúčastnily noční pohárové soutěže v Loučce. Zde se umístily na 5. místě z devíti soutěžících družstev.
Na závěr roku byla provedena inventura současně s kontrolou a návrhem na vyřazením vadného materiálu.

Josef Hubáček
Starosta SDH


nahoru