Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Webové stránky se upravují.

Informace z obce

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás v tomto příspěvku informovali o tom, co se v poslední době v naší obci událo a co nás ještě čeká. Asi všichni z vás registrují, že v Dolní Lhotě probíhá, či proběhlo několik investičních akcí.

V loňském roce byla dokončena stavba tělocvičny v celkové hodnotě 28 mil. Kč. Z této sumy se nám podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu ve výši 23,5 mil. Kč. Zůstatek měl být doplacen v rozpočtovém výhledu z úvěru u bankovních ústavů. V době žádostí a realizace stavby  tělocvičny byly předběžně dohodnuty úvěrové smlouvy na pokrytí vlastních zdrojů. V roce 2007 se postupně začala realizovat další investiční akce a to odkanalizování čtyř obcí nad Luhačovickou přehradou. Tato akce, která se dotýká většiny z nás by měla být dokončena do 30.6.2010, bez konečné úpravy komunikací, která proběhne po uzavření všech etap stavby. Původní projekt, který byl předložen na Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) počítal s maximální spoluúčastí jednotlivých obcí do 2 mil. Kč, při celkovém objemu financí 225 mil. Kč bez DPH. V průběhu schvalování našeho projektu se finanční analýza změnila tak zásadním způsobem, že se všechny obce dostaly do obtížné situace. Původní stanovisko SFŽP bylo takové, že poskytnou jednotlivým obcím úvěr na celou část vlastních zdrojů s úrokem 1% na 10 let. Poté bylo stanovisko změněno na pokrytí pouhé poloviny vlastních zdrojů a doba splácení zkrácena na 8 let. U takovýchto projektů financovaných EU se výdaje dělí na tzv. uznatelné a neuznatelné. Z uznatelných pak dostává žadatel dané procenta dle směrnic EU. U našeho projektu kanalizace to činí 81%.  Neuznatelné náklady jsou vesměs specifikovány před podáním žádosti. Mělo by tomu tak být, ale ne vždy se tak děje. V průběhu schvalování projektu byly postupně některé položky vyřazovány z uznatelných nákladů do tzv. neuznatelných, které si žadatel hradí sám. U naší obce to v konečném důsledku činí společně s podílem vlastních zdrojů cca 8,500 mil. Kč. To je podstatně více, nežli bylo predikováno před zahájením projektu. Ve finančním výhledu před započetím jednotlivých staveb bylo počítáno se splácením úvěru po dobu 15 let ve výši cca 500 tis.Kč.

Vývoj světové a následně také české ekonomiky, však výrazně zasáhl do rozpočtů jednotlivých obcí. Z rozpočtu roku 2008, z příjmové části, která je z velké části složena z daňových výnosů státu ubylo během roku 2009 cca 820 tis. , což představuje zhruba 1,5 násobek předpokládané splátky úvěru. Aby naše obec, společně se třemi ostatními splnila podmínky odkanalizování domů a bytů, bylo nutné tuto složitou situaci řešit. A nebylo to řešení nijak jednoduché. Vzhledem k naší investiční aktivitě v minulých letech a  ekonomické krizi v současnosti, jsme se stali pro banky rizikovými partnery. Rozhodnutí jak pokrýt potřeby obce nebylo nijak lehké. Posledním řešením v dané situaci byl prodej části lesa. Věřte, že se nám o tom rozhodovalo těžce. Ziskovost ze 120 ha lesa byla v posledních letech na částce zhruba 200 tis. za rok a to musela být dobrá poptávka po dřevní hmotě. Struktura našeho lesa, který je převážně smíšený, je také důvodem nízké výtěžnosti a také relativně menší prodejní ceně. Zájemci se vždy první informovali o podílu smrkového porostu. Tato komodita je v současnosti nejvíce žádaná.

Cena za ha lesa se nakonec dostala na 107 tis. Prodejem 65 ha lesa jsme získali cca 7 mil., z kterých jsme pokryli vlastní podíl na kanalizaci, splatili jednorázově úvěr na fotbalové hřiště ve výši 1,7 mil. Kč a doplatili jednotlivé platby, které důsledkem nízkých daňových výnosů vznikly. Zbytek závazků, což je hlavně dofinancování tělocvičny, bude pokryt z prodeje pozemků v chatové oblasti. Zde má investor zájem pozemky, které vlastní jak obec, tak majitelé, zasíťovat a připravit pro výstavbu.

Je na místě zdůraznit, že žádná z okolních obcí za Dolní Lhotu nikdy nic neplatila ani platit nebude! Svým závazkům jsme schopni dostát sami. Na jednu stranu jsme byli nuceni se vzdát majetku, ale na druhou stranu jsme zainvestovali do nové infrastruktury v obci. Fotbalové hřiště je bez závazků, žádné splátky již na tuto investici nejdou.

V budoucnosti nás čeká splátka úvěru  3,206 mil. od SFŽP na kanalizaci, s roční splátkou ve  výši 404 tis. od roku 2012 do roku 2019. Jak bylo již zmiňováno, výše úroků z úvěru je fixní a činí 1%.

Ostatní obce řeší vlastní zdroje také se SFŽP, ale i úvěrem u bankovního sektoru, kde úrok činí zhruba 5,5% dle výše inflace. U ostatních obcí se výše úvěrů pohybují od 3,500 mil.( Horní Lhota) , ta však  k tomu musí z vlastních zdrojů složit hotovost ve výši 2 mil. , což se snaží řešit prodejem kulturního domu. 6,500 mil. (Slopné) do 8,600 mil. (Sehradice). Dolní Lhota začne půjčku od SFŽP  splácet od roku 2012. Ostatní obce úvěry od bankovního sektoru již o rok dříve v roce 2011.

Budoucí investice budou závislé na celkové ekonomice státu a také na možnostech obcí pokrývat vlastní zdroje v projektech spolufinancovaných EU.

Nejen stávající zastupitelstvo, ale i následující, se budou určitě snažit o to, aby se obyvatelé Dolní Lhoty cítili dobře a aby byly pro všechny věkové skupiny obyvatel vytvořeny podmínky pro plnohodnotný život.

Najde se jistě plno nesplněných přání či požadavků ze strany občanů. Nelze vše splnit do puntíku, je však naší snahou a povinností tyto názory respektovat a náležitě na ně reagovat.

Zastupitelé obce Dolní Lhota

Datum vložení: 24. 2. 2010 8:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2016 8:35
Autor: Správce Webu

nahoru