Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Informace z ministerstva financí

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb. Odkaz na externí web, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2009 zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká.

V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v  § 13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

* Zdroj: MF – odbor 49 Metodika a výkon DPH a majetkových daní, publikováno 06.01.2010

Datum vložení: 1. 2. 2010 8:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2016 8:35
Autor: Správce Webu

nahoru