Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Oslavy 115. výročí založení SDH Dolní Lhota

Autor: admin, 16. 10. 2014

[Oslavy 115. výročí založení SDH Dolní Lhota - 4. října 2014]1. prosince 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě. Tuto událost jsme oslavili společnou mší svatou spolu se sbory z Horní Lhoty a Sehradic dne 31. srpna 2014 v kostele v Horní Lhotě. Původní záměr hornolhotského faráře P. Dominika Doležela před 115. lety byl založit společný hasičský sbor pro celou farnost. Tato snaha se však neujala a tak ve stejném roce vznikly samostatné hasičské sbory ve všech třech obcích farnosti.
Druhá část oslav se uskutečnila v sobotu 4. října 2014 v sále kulturního domu, kde se konala slavnostní schůze k tomuto výročí. Po úvodních formalitách vystoupil starosta sboru Josef Hubáček s projevem mapujícím historii sboru od jeho založení, až po jeho současnost. V dalším bodě programu bylo předáno zasloužilým členům vyznamenání a pamětní medaile k 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech. Pamětní medaile byly předány i starostovi obce panu Jaroslavu Masařovi, panu Liboru Kráčalíkovi a panu Petru Máčalovi za dlouholetou spolupráci a podporu.


Sboru udělilo Okresní sdružení hasičů Zlín Čestné uznání OSH a stuhu k historickému praporu k 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru. Ocenění předal člen VV OSH Zlín Ing. Michal Staněk, Ph.D.
V následné diskuzi vystoupil starosta obce pan Jaroslav Masař s přáním co nejmenšího počtu zásahů.
Diskuzní příspěvek Ing. Michala Staňka reagoval na přednesenou zprávu o historii sboru, kde kromě slov uznání popřál sboru do dalších let hodně úspěchů. Po diskuzi byla oficiální část schůze ukončena.
Na tuto slavnostní schůzi byli zváni delegáti ze všech SDH XIV. okrsku a manželky hasičů i hostů. Naše pozvání přijal i hornolhotský duchovní správce P. Kryštof Klat. Kvůli neodkladným povinnostem však musel po krátkém čase odejít. Nechyběli ani naši nejmenší – členové žákovských družstev.
Všem, kteří se v červnu zúčastnili fotografování sboru, byly na památku předány pořízené fotografie.
Po slavnostní večeři následovala volná zábava při hudbě a tanci, která se protáhla až do půlnoci. Hosté si mohli prohlédnout kopie „Knih protokolů“ vedených od založení sboru. Originály jsou uloženy v Okresním archivu na Klečůvce. K vidění byly i kroniky, pokladní kniha založená v roce 1927, různé dokumenty vypovídající o dobré práci sboru, i osobní ocenění některých jednotlivců. Pozornost poutaly také trofeje z pohárových soutěží a fotografie z dřívějších let.
Pohoštění pro nás připravil kuchař pan Petr Machů, obsluhy se ochotně ujaly paní Petra Remešová a Jana Barcuchová. Pípu obsluhoval pan Radim Barcuch. Všem patří velký dík.

Josef Hubáček
starosta SDH Dolní Lhota

fotografie


nahoru