Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2014

Autor: admin, 25. 2. 2015

Stav členské základny k 1. 1. 2015 čítá 21 mladých hasičů do 18 let, z toho je 10 děvčat a 11 chlapců. Dospělých členů je 32, z toho je 6 žen.  V průběhu roku se věková skupina MH rozrostla o 13 členů. Z řad dospělých na konci roku ukončil členství Libor Kráčalík a Karel Kolařík.

Náročný rok jsme zahájili 26. ledna uspořádáním VVH 14. okrsku.

O necelý týden později, 1. února, se uskutečnil 23. Hasičský ples. Poprvé se u nás představila hudební skupina JUKEN. Ani ta však nepřilákala do kulturního domu více návštěvníků, jejichž počet se v posledních třech letech téměř nemění.

11. dubna v zasedací místnosti hasičské zbrojnice jsme zorganizovali zkoušky odborností Preventista III a Preventista II pro zájemce SDH 14. okrsku.  Z našeho sboru úspěšně testy prošel Petr Hovězák, Zdeněk Martinec a Petr Remo z odbornosti Preventista III a Josef Hubáček na odbornost Preventista II.

V sobotu 26. dubna jsme byli na Svatém Hostýně na XXI. Mezinárodní hasičské pouti. Provázelo ji velmi nevlídné počasí. Na zpáteční cestě proto přišla vhod zastávka v Chvalčově v rekreačním středisku Chata pod Obřany.

 V neděli 27. dubna jsme se, spolu s bratry z Horní Lhoty a Sehradic, zúčastnili mše svaté v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě. Koná se již tradičně řadu let za živé a zemřelé hasiče naší farnosti u příležitosti oslav svátku svatého Floriána, patrona hasičů.

V neděli 4. května jsme byli účastníky jubilejní XX. Hasičské pouti na Maleniskách. Na 140 zaregistrovaných účastníků se 16. prapory na vlastní kůži zažilo krutost velmi chladného počasí, které zde tentokrát zcela výjimečně panovalo.

Ve středu 14. května jsme se popáté v řadě aktivně podíleli na sbírce věnované prevenci a léčbě rakoviny ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2014. Naší dvojici důchodců se povedlo prodejem květinek získat na konto sbírky rekordních 5 428 Kč, což bylo dosud nejvíce za pěr let, co se na této akci aktivně podílíme.

V sobotu 24. května jsme pořádali soutěž 14. okrsku v požárním sportu. Konala se na novém hřišti a snad poprvé bez doprovodu dechové hudby v dlouhodobé historii tohoto klání. Nový sportovní areál zatím nemá potřebné zázemí pro posezení diváků a dnešní program soutěže ani nedává kapele po čas průběhu soutěžních disciplín prostor. Také můžeme mluvit o velkém štěstí, že soutěž nezkomplikoval déšť, který se nám jako zázrakem vyhnul.

V pátek 30. května 2014 se u hasičské zbrojnice konalo kácení máje. Citelné ochlazení a dešťové přeháňky, které od neděle panovaly, značně ovlivnily počet účastníků oproti minulým letům.

V pondělí 7. června 6:27 hod. byla jednotka povolána k zásahu v obci na hořícím automobilu na silnici před akciovou společností Podravka – Lagris. V době příjezdu na místě zasahovala jednota HZS Luhačovice a SDH Luhačovice. Naše jednotka zůstala jako záloha na místě události.

V neděli 29 června se před obecním úřadem uskutečnilo fotografování členů sboru u příležitosti blížících se oslav 115. výročí založení hasičského sboru v Dolní Lhotě. Ne všichni, ke své škodě, této možnosti využili. Fotografie bude použita v připravované knize o historii hasičů ve Zlínském okrese.

V neděli 31. srpna oslavily všechny tři sbory farnosti společnou mší sv. v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě 115. výročí založení společného sboru pro všechny tři obce. Jak známo, toto uskupení nemělo dlouhého trvání. Od ustavující schůze neuplynul ani měsíc a toto společenství se postupně rozpadá a jsou zakládány samostatné sbory. Vznik samostatného Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě je dokladován na 1. prosince 1899.

V pátek 19. září se jen dva členové jednotky zúčastnili odborné přípravy zaměřené na dálkovou dopravu vody v Sehradicích. Na vině bylo nepochopitelné jednání bývalého velitele jednotky, který o tom ostatní členy jednotky neinformoval, a ani se sám neúčastnil.

V sobotu 4. října se konala slavnostní schůze u příležitosti oslav 115. výročí založení SDH Dolní Lhota. Konala se za účasti delegáta člena VV OSH Zlín Ing. Michala Staňka Ph.D., zástupců sborů 14. okrsku a dalších činitelů veřejného života obce. Po skončení následovala volná zábava při živé hudbě s bohatým občerstvením.

V neděli 14. prosince se konala výroční valná hromada sboru, která ve volbách schválila nový výbor a schválila kandidaturu Josefa Hubáčka na starostu 14. okrsku a člena VV OSH Zlín. Schválen byl i plán činnosti sboru na rok 2015.

V pondělí 29. prosince se uskutečnily inventury a kontrola stavu výstroje a výzbroje.  Po jejich skončení následovala členská schůze zaměřená na přípravu 24. Hasičského plesu.

Josef Hubáček

starosta SDH Dolní Lhota


nahoru