Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2010

Autor: admin, 15. 7. 2010

Členská základna sboru čítá k 31.12.2010 48 členů. Z toho jsou jenom 3 mladí hasiči. Zbývajících 45 jsou členové nad 18 let, z toho je 8 děvčat. V loni ukončili členství 3 mladí hasiči a jeden řádný člen.

Pracovat začínáme hned v lednu. Je to už tradiční hasičský ples. Konal se 23. ledna a byl už 19. v řadě. Tentokrát vyprodáno nebylo. Sešlo se více než 200 platících hostů, kteří byli zklamáni výkonem jindy velmi dobré hudební skupiny Kolík. Proč tomu tak bylo, je veřejným tajemstvím. Sbor na tom vinu nenese.

6. března jsme uspořádali hasičský košt slivovice. Jednalo se o první ročník a sešlo se 18 vzorků pálenky. Zúčastnit se mohli pouze členové sboru. Hned první ročník si získal velkou oblibu a skoro se dá říct, že se zrodila nová tradice.

20. března se u nás uskutečnily zkoušky zájemců XIV. okrsku o odbornost Strojník a Hasič III. Čtyři členové našeho sboru složili zkoušky na strojníky.

24. dubna jsme byli na sv. Hostýně, na XVII. Mezinárodní hasičské pouti. O den později jsme se zúčastnili mše sv. v kostele v Horní Lhotě sloužené u příležitosti oslav sv. Floriána za živé a zemřelé hasiče hornolhotské farnosti.

V neděli 2. května se v Provodově na Maleniskách konala za naší účasti XVI. Hasičská pouť.
I tato pouť se dlouhodobě zakotvila v našem kalendáři.

12. května jsme byli nápomocni při organizování XIV. Květinového dne. Tento pořádá Liga proti rakovině Praha a získané finanční prostředky z této sbírky jdou na výzkum a prevenci proti rakovině. Prodali jsme všech 150 objednaných kvítků a ještě jsme další zájemce o koupi kvítku neuspokojili.

29. května se v Újezdě konala soutěž hasičů XIV. okrsku v PS. Do soutěže jsme přihlásili jenom družstvo mužů. Děvčata se nepřihlásila kvůli přípravám na maturity a žáci se nedokázali dohodnout. Nakonec náš jediný zástupce v této soutěži svoji kategorii vyhrál. Bylo již druhé vítězství v posledních třech letech.

2. června jsme si připsali první zásah v extrémně deštivém roce. Jednalo se o odčerpání zaplaveného suterénu v kulturním domě.

V neděli 6. června jsme se zúčastnili oslav Božího Těla. Zhruba hodinu po příjezdu z oslav jsme byli povoláni krizovým štábem na pomoc při odčerpání laguny do Bělova, která vznikla vylitím řeky Moravy.

19. června se v Hřivínově Újezdě uskutečnilo 2. kolo soutěže v PS. Naši muži, jako jediný zástupce okrsku, zde předvedli dobrý výkon a umístili se na 8. místě ze 16 soutěžících. Opět nás zklamali jednotlivci. Je to škoda, protože jak štafeta, tak požární útok se nám vydařil.

26. června se v Loučce uskutečnila noční pohárová soutěž, kde jsme očekávali, že družstvo mužů potvrdí svoji výkonnost. Po chybě na základně nedokončilo.

10. července se v Kochavci konala soutěž v PS o pohár starosty Rokytnice. Tuto netradiční soutěž muži vyhráli a děvčata skončila druhá.

V měsíci říjnu jsme se pustili do výroby sušáku na hadice, na kterém pracujeme dodnes.

Závěr roku patřil posezónní kontrole a údržbě techniky. Nejprve 23. listopadu se uskutečnila velká brigáda. Byly přepočítány a přeskládány protipovodňové pytle, opravena stěna pro zásahové obleky, zkontrolována funkčnost vybavení a stříkaček. Nakonec byl proveden generální úklid garáže.

Ve středu 29. prosince jsme provedli inventury.

Josef Hubáček
starosta hasičů


nahoru