Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Činnost SDH v r. 2008

Autor: admin, 20. 3. 2010

Členská základna na konci uplynulého roku čítá 60 členů. 22 v kategorii mladí hasiči do 18 let, z toho je 11 dívek. Zbývajících 38 členů jsou muži nad 18 let. Oproti konci loňského roku se členská základna rozrostla o jednu členku dívčího družstva a dva muže do soutěžního družstva. Jeden člen ze sboru vystoupil.

Už 17 let zahajujeme činnost sboru pořádáním tradičního hasičského plesu. Loňský byl v pořadí 17. a uskutečnil se 12. ledna. Sál byl zcela vyprodán a ohlasy účastníků na jeho úroveň byly velmi příznivé.

2. února jsme uspřádali fašankový průvod obcí. Ráz byl “mladí hasiči” a  tak byl k vidění hasičský potěr různého věku, nad kterým bděla paní učitelka a pan školník. Ostražitost byla na místě, neboť kolem dětí kroužili dva strejdové “Fillové”. K tomu jim do kroku vyhrávala harmonika. Večer se pak v hospodě U Raků konala diskotéka.

3. května jsme byli účastníky oslav sv. Floriána na hasičské pouti sv.Hostýně. Stejná oslava se uskutečnila druhý den v kostele sv. Diviše v  Horní Lhotě. Po ní následovalo krátké posezení v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

24. května jsme ve Slopném vybojovali historické prvenství v prvním kole PS v kategorii mužů. Děvčata skončila druhá za svými rivalkami z  Vysokého Pole. Žáci obsadili 3. místo.

Začátkem měsíce června jsme byli účastni na oslavách Božího těla.

21. června naše družstvo mužů a žen reprezentovalo náš okrsek na okresní soutěži v Biskupcích. Nato, že jsme neměli s touto soutěží žádné zkušenosti, předvedla obě družstva velmi kvalitní výkony. Muži i ženy se shodně umístili na čtvrtém místě ve svých kategoriích. Bylo tak dosaženo nejlepšího umístění, kterého zástupci našeho okrsku v okresní soutěži dosáhli.

27. června jsme uspořádali na hřišti u školy „Červnovou noc“.

Ještě v tomto měsíci bojovali s časem muži i ženy na noční pohárovce v  Loučce a žáci na pohárových soutěžích v Loučce a v Pozlovicích.

Ve ZLPS (zlínská liga požárního sportu) jsme se zúčastnili 5 z 11 pořádaných soutěží mužů.

  čas umístění body
Horní Lhota 26,37 16 2
Šarovy 20,41 12 7
Velký Ořechov Nedokončeno   1
Bylnice Nedokončeno   1
Hřivínův Újezd 23,59 21 2

Celkově 21. místo za 13 bodů z 39 účastníků.

ZLPS ženy:
Velký Ořechov – 32,51 – 10 – 4

Celkově 13. místo za 4 body z 15 soutěžících družstev.

V červenci byli naši zástupci na oslavách 100. výročí založení SDH ve Vysokém Poli. Ve stejný den soutěžila družstva mužů a žen v Kochavci na netradiční pohárové soutěži. Muži skončili druzí ve své kategorii, děvčata tuto soutěž mezi ženami vyhrála.

V srpnu slavily SDH Loučka a SDH Petrůvka 110 let od svého založení. Na obou oslavách jsme měli zastoupení.

29.-30. srpna se v Přibyslavi konal Pyrocar 08. Sjelo se zde podle webu 284 hasičských vozidel různého stáří a provedení a zhruba 23000 návštěvníků. Spolu s velitelem jsme na toto setkání odjížděli s velkým očekáváním. Bylo však mnohem překročeno. V pátek návštěva hasičského muzea, odpoledne prohlídka techniky a rozhovory s posádkami. Vpodvečer probíhal hudební program, který se protáhl dlouho do noci. Všude plno stánků vonících kulinářskými specialitami, které často připravovali sami hasiči.
V sobotu byl hlavní program, na který se sjel nevídaný počet vystavovatelů, techniky a návštěvníků. Odpoledne se uskutečnily ukázky techniky v akci, součinnost hasičů a policejního vrtulníku, ukázky z  kynologie a další atrakce jako zapálení vatry a ohňostroj. Na pódiu probíhal doprovodný kulturní program, který trval do pozdních nočních hodin. Po celou dobu konání Pyrocaru , který se konal na letišti, měli zájemci možnost koupit si vyhlídkový let a podívat se na všechno s ptačí perspektivy.V neděli byl odjezd domů. Byla to moc zdařilá akce a podle Hasičských novin, se budou organizátoři snažit toto setkání opakovat po třech letech znovu.

V září a říjnu jsme si dvakrát vyjeli na Vršavu na bowling.

V prosinci byla provedena inventura s kontrolou stavu a vyřazením vadného materiálu.

Na závěr zbývá jen dodat, že v uplynulém roce jsme u žádné živelné události zasahovat nemuseli. Byl to celkem vydařený rok.

Josef Hubáček
Starosta SDH


nahoru