Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Myslivecké spolek Dolní - Horní Lhota

Myslivecký spolek Dolní – Horní Lhota hospodaří na výměře 1 227,38 ha, z toho je
-    490,27 ha zemědělské půdy
-    694,98 ha lesní půdy
-    35,13 ha ostatní plocha
-    7,00 ha vodní plochy

Ke zvýšení této výměry došlo od 1. 1. 2016, kdy bylo převedeno 293,19 ha z honitby ORGAL Horní Lhota od soukromých majitelů p. MUDr. Štěpána Gály a paní Běly Kočové v k. ú. Horní Lhota.
Tyto leží v nadmořské výšce 280 – 560 m.
Myslivecké  sdruženi  vzniklo v roce 1966 a v současné době má 19 členů a 2 hosty.


Složení výboru mysliveckého spolku
Předseda                              Miloslav Uher
Místopředseda                    František Kučera
Myslivecký  hospodář        Antonín Vojtěšek
Finanční  hospodář            Daniel Brunik ml.
Jednatel                               František Maňas
Dozorčí  komise
Předseda                             Petr Latinák
Členové                               Petr Tesař, Bc.
                                              Stanislav Žáček

Členové myslivecké spolku jsou:
Brunik Daniel st., Valášek Jiří, Martinec Josef, Kovář Miloslav, Vojtěšek Jindřich st., Vojtěšek Jindřich ml., Polášek Miloslav, Andrýsek Petr ing., Pavelka Jan, Odehnal Václav, Juřík David
Hosté: Ronza Lubomír, Zálešák Jan


     V letech 1978 – 1992 byl součástí sloučeného MS OLŠAVA Sehradice a poté se znovu osamostatnil.
Po  rozdělení  došlo k rozsáhlé rekonstrukci myslivecké chaty. Členové MS zde odpracovali dobrovolně  nespočet hodin, finančně tenkrát přispěl   OÚ Dolní Lhota , bez této pomoci  by celá  akce trvala určitě déle. Chata slouží nejen MS, ale i široké veřejnosti. MS má velmi dobré vztahy s oběma obecními úřady.
     Myslivecký spolek má dobré podmínky pro chov zvěře drobné i zvěře spárkaté. Podařilo se udržet divokou populaci bažanta /loví se cca 15 ks ročně) i zajíce /lov asi 30 ks ročně)- Nejvíce je zastoupena zvěř srnčí a mufloní, kde v poslední m období bylo uloveno několik medailových trofejí muflona. Tak jako všude i u nás se zvýšil stav černé zvěř, zvyšují se i stavy  dančí zvěře a vysoké jelení.

Že  zvěř v naší honitbě máme, je důsledkem starosti a péče našich členů, kteří obzvlášť v zimních měsících  zásobují  krmelce a zásypy, což mimo vlastní práce vyžaduje i značné finanční prostředky našeho MS na  zakoupení  krmiva, seno získáváme vlastní prací. V honitbě se ročně vykrm í 40 – 50 q sena, 40 – 70 q cukrové řepy, 30 q kukuřice, 30 q odpadových obilnin, 20 q ovsa a cca 30 q luštěnin  od fy Podravka Lagris Dolní Lhota. Jako další krmivo je použito 20 – 30 q jablek od členů MS. V měsíci únoru probíhá odčervení  spárkaté zvěře granulovaným  medikovaným  krmivem. I  tuto léčbu hradí MS ze svých finančních prostředků.
MS je vlastníkem dvou lovecky upotřebitelných psů velkých plemen.

Ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje jsme před několika lety nainstalovali pachové ohradníky kolem silnice v délce cca 3 km po obou stranách. Toto opatření  zabraňuje střetům spárkaté zvěře s motorovými vozidly, čímž přispíme k ochraně životů, majetku a zvěře. Nástřik na ohradníky je sice hrazen z prostředků KÚ, ale aplikaci 2x ročně včetně údržby ohradníků zajišťují členové MS. Je škoda, že tyto prostředky nepůsobí  i na zajíce.

V roce 2014 jsme pořádali OKRESNÍ CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ, kterou navštívilo téměř 1 600 návštěvníků. Každoročně pořádáme v kulturním  domě  ve  spolupráci  s OÚ Dolní Lhota ZVĚŘINOVÉ HODY A KOŠT SLIVOVICE. V roce 2016 se konal jubilejní X. ročník. Stejně tak každoročně pořádáme domácí zabíjačku v obci Horní Lhota.

Dlouhá léta jsme v letních měsících pořádali MYSLIVECKOU OLYMPIÁDU pro děti, kde prokazovaly své znalosti z oblasti přírody a částečně se jednalo i o sportovní disciplíny. V dnešní době, kdy hodně dětí tráví svůj volný čas u počítačů a tabletů, jsme se snažili v nich probudit zájem o přírodu kolem nás . Pro velmi nízkou účast dětí z MŠ i ZŠ obou obcí zvažujeme /ač neradi/  ukončení této akce.

Dolní Lhota leden 2016

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK